En castellano
 
 
    Altres Mamífers
    Orenetes
 
    Amfibis
    Rèptils
Biodiversitat Urbana de Barcelona - Amfibis

Els amfibis són els vertebrats més amenaçats del planeta. A Europa, un 23 % de les espècies estan en perill, segons un estudi de la IUCN. La dependència de dos mitjans diferents, l'aquàtic i el terrestre (i d'aquí el seu nom grec, amfi "ambdues", bio "vida"), els predisposa a ser molt sensibles al deteriorament i pèrdua d'hàbitats. Aquests animals, presents al nostre planeta des de fa uns 300 milions d'anys, precisen d'una atenció especial, si no volem abocar-los a l'extinció. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona impulsa des de l'any 2008 un programa de gestió de les basses i fonts dels seus parcs i jardins on hi ha amfibis i ha establert ponts de col·laboració amb altres administracions que gestionen basses a la ciutat, com ara la Diputació de Barcelona.

Des del 2010 Galanthus (ECOBASSA) s'ha responsabilitzat del Pla de Vigilància Ambiental de la UTE Fonts de Barcelona

El passat 15 de setembre la Fundación Biodiversidad va entregar els premis Capital de la Biodiversitat, Barcelona va rebre el segon de la seva categòria (ciutats de més de 30000 habitants). El jurat va destacar, entre altres iniciatives municipals, el programa de protecció dels amfibis.

L'ajuntament de Viladecans ha impulsat la cració d'una bassa artificial on s'han introduït larves de tòtil, reineta i granota verda procedents de Barcelona

Espècies presents a Barcelona ciutat

Granota verda
Tòtil
Reineta

Objectius del programa de gestió dels amfibis a Barcelona

El programa de gestió i protecció contempla l'assessorament en el manteniment de les basses i fonts. El cens de les poblacions, la detecció i solució de problemes, com ara l'extracció de peixos i altres animals exòtics i, eventualment, el rescat de cap-grossos que degut a obres o altres contingències, hagin de ser evacuats. Aquest any 2009 s'ha posat en pràctica el reforçament poblacional de certs punts de cria on degut al deficient estat de les poblacions han precisat d'una intervenció. És el cas de les reinetes i tòtils del parc del Palau de Pedralbes, on la presència constant durant 7 anys consecutius de peixos i tortugues a la bassa on tradicionalment han criat ha deteriorat molt la població. Un cop solucionat el problema s'ha procedit a reintroduir tòtil procedent de basses de La Clota (Horta), on les poblacions es troben en bon estat. La reintroducció s'ha fet amb individus metamòrfics, els quals, en forma de cap-gros, han estat mantinguts en captivitat fins la conclusió de la seva metamorfosi. Altra destinació d'aquests animals ha estat el Zoo de Barcelona. Una operació similar s'ha fet amb reinetes.

Alguns punts de cria d'amfibis a Barcelona

Palau de Pedralbes
Antic Jardí Botànic
Jardins de Mossèn Cinto
Viver de Tres Pins

Webs d'interès:

Asociación Herpetológica Española

Societat Catalana d'Herpetologia

Amphibians of Central Europe

Vertebrados ibéricos

 

Punts de reproducció dels amfibis a Barcelona (cliqueu sobre el punt per a més informació)
 
[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Activitats   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona)