En castellano
  Medi natural
 
FAUNA
 
 
 
 
 
 
FLORA I HÀBITATS
 
 
DOCUMENTS DE GESTIÓ
 
   
 
   
  Il·lustració naturalista
 
   
   

ECOBASSA

Ecobassa és una iniciativa de Galanthus que ofereix i desenvolupa tècniques de gestió biològica de basses, estanys i fonts ornamentals. Aquestes tècniques potencien els elements de fauna i flora que contribueixen al manteniment de les instal·lacions en bon estat, tant des d'un punt de vista ambiental com estètic.

Elaborem pressupostos sense compromís de disseny i construcció de basses i estanys

Objectius de la naturalització dels punts d'aigua ornamentals:

  • Potenciació dels elements vegetals i faunístics més favorables
  • Augment de la biodiversitat en medis urbans o peri-urbans
  • Increment de la qualitat ambiental i estètica
  • Interacció positiva amb l'entorn immediat
  • Reducció en les despeses de manteniment
  • Control de les plagues molestes com els mosquits
     

 

Les miraculoses algues caràcies (Chara sp)

Un bioindicador de bona qualitat d'aigües és la presència de l'alga Chara sp., que pot formar extenses catifes submergides en aigües permanents o estacionals, on es refugien molts organismes, sempre beneficiosos per al bon equilibri dels ecosistemes aquàtics. Aquesta alga, a més, contribueix a depurar l'aigua, la manté transparent i fins i tot pot limitar la presència de mosquits, doncs allibera substàncies larvicides.

     

 

 

Els amfibis , els vertebrats més amenaçats

La seva doble condició vital, són terrestres i aquàtics al llarg de la seva vida, els fa especialment sensibles a les alteracions i agressions ambientals. Moltes espècies estan en perill per la destrucció d'hàbitats i altres factors. Una forma de moderar o frenar aquest procés és potenciar punts de cria per a consolidar poblacions. ECOBASSA treballa en mantenir i potenciar punts de cria d'amfibis, que mantenen poblacions relictes en pobles i ciutats.

Aquestes accions, a més de fomentar l'exemple de la conservació entre la ciutadania, poden ajudar a la conservació de poblacions extra-urbanes properes, sobre tot si s'aconsegueix connectar-les.

     

 

Els altres habitants de les basses

Macròfits, libèl·lules, xinxes i puces d'aigua, cargols, efìmeres, entre altres organismes, viuen i es reprodueixen en aigües transparents de les basses. La seva presència és imprescindible per al seu bon funcionament ecològic. Per contra, tortugues de Florida (Trachemys scripta) i altres espècies de quelonis, peixos com les carpes, carpins o gambúsies, crancs de riu americans (Procamburus clarkii) solen comportar l'empobriment ecològic de la bassa i com a conseqüència el deteriorament de la qualitat de l'aigua. La terbolesa, per exemple, és un efecte de la presència de peixos.

Amb un control no massa exhaustiu dels mencionats organismes, no és necessari realitzar canvis d'aigua amb freqüència; la transparència dura més; el manteniment és menor que amb altres sistemes i per tant les despeses disminueixen notablement.

 

     
Experiències de Galanthus (Ecobassa)

Galanthus (Ecobassa) s'encarrega del Pla de seguiment de les poblacions d'amfibis de les basses ornamentals de Barcelona, des del qual s'assessora en el manteniment de les basses i fonts públiques de Barcelona on hi ha biota. Aquest tipus de manteniment ha millorat els paràmetres biològics i els físco-químics de l'aigua, a més de consolidar les población de les tres espècies d'amfibis presents a la ciutat reineta (Hyla meridionalis), el tòtil (Alytes obstetricans) i la granota verda (Pelophylax perezi)

Hem assessorat en el manteniment de la bassa del Mausoleu de Lluïs Companys (cementiri de Montjuïc) i en el de les basses de l'Antic Jardí Botànic de Barcelona.

Hem rehabilitat basses particulars amb els mencionats criteris en el barri de la Clota (Barcelona), en la masia de Can Ros (Barcelona) i altres fonts i basses particulars (col·legi el Bosc de Montjuïc i estany particular del carrer Pujolet)

Hem particiipat en el disseny i la construcció d'un estany a Viladecans

 

Més inormació Sergi Garcia 608263070 o Guillem Pascual 654080511

Contacte

 

 

[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Activitats   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona)